Website under construction  

Belangrijk bericht aan onze cliënten en hun partners.

Onduidelijkheid over einde of verlate doorstart van

Het Geboortehuis Walcheren

 

Verbouwing ADRZ locatie Vlissingen

 

Afgelopen zomer kregen wij een bericht dat het  ADRZ vanaf oktober 2015 verbouwd gaat worden. We zijn de afgelopen periode op zoek gegaan naar een geschikte en betaalbare alternatieve locatie voor het Geboortehuis Walcheren. Om onrust te voorkomen hebben wij gemeend u, onze cliënten en andere betrokkenen pas te informeren zodra er meer bekend was over de verhuizing. Er is met man en macht gezocht naar en gewerkt aan een doorstart, helaas is het niet gelukt om dit voor de verbouwing te realiseren.

Op 16 oktober jl. heeft de laatste bevalling plaatsgevonden in ons geboortehuis, de verhuiswagen heeft afgelopen weekend onze inboedel afgevoerd en opgeslagen, tot nader bericht.

 

Geboortehuis Walcheren

Het Geboortehuis Walcheren is een initiatief van de Verloskundige Groepspraktijk Vlissingen en twee grotere kraamcentra t.w. Dé Provinciale Kraamzorg en Kraamcentrum DAT.

Samen zijn wij overtuigd van het succes van het concept Geboortehuis Walcheren. Dit behelst in het kort het volgende:

  • bevallen op Walcheren moet mogelijk blijven!
  • fantastisch alternatief voor snelle en ongecompliceerde bevallingen
  • grondige selectie door ervaren verloskundigen m.b.t. risicoselectie; vanaf begin van de zwangerschap, maar vooral ook tijdens / aan het begin van de bevalling zullen wij op uw thuisadres adviseren welke bevallocatie in uw geval het meest geschikt is*)
  • één op één- begeleiding (z.n. intensieve persoonlijke begeleiding) tijdens de bevalling door verloskundige en speciaal daartoe opgeleide kraamverzorgenden
  • geen ziekenhuissfeer maar een gemoedelijke, rustige omgeving overeenkomend met uw thuissituaties
  • zeer snel en praktisch realiseerbaar transport (z.n. per ambulance) naar gynaecologen ADRZ Goes in zeldzame, acute situaties
  • accent op niet-medicamenteuze pijnstilling d.m.v. water (douche, bad), TENS, intensieve begeleiding etc. Dit alles zorgt voor een aantoonbaar lager verzoek tot (soms onnodige) medicalisering
  • grote patiënttevredenheid

 

Welke consequenties heeft dit voor u ten tijde van de bevalling?

  • Ten eerste vervalt per heden voor u de optie bevallen in Het Geboortehuis Walcheren, tot nader bericht
  • Ten tweede zal onze selectie tijdens de bevalling onveranderd streng plaatsvinden. U krijgt van ons een advies wat de meest verstandige bevallocatie in uw geval is. Onder strikte voorwaarden bieden wij thuisbevallingen in Vlissingen en Oost-Souburg aan. Dit omdat  het accent ligt op snel transport naar ADRZ Goes in een acute situatie. Geen bevallingen in flats (zonder lift), op bovenverdieping woonhuis (moeilijk transport per brancard via trap). In eengezinswoningen alleen bevallen op de begane grond of na goedkeuring situatie door verloskundige. In alle andere gevallen zijn wij dus genoodzaakt met u naar het ADRZ Goes te gaan.

Wij realiseren ons dat dit bericht voor u erg onverwacht kan komen en een grote teleurstelling kan zijn in geval u een voorkeur had voor de bevallocatie Geboortehuis Walcheren.

Als verloskundigen en kraamcentra zullen wij ons gepassioneerd en onverminderd blijven inzetten voor behoud van bovengenoemd concept. Hiertoe zijn wij in overleg met ADRZ en ziektekostenverzekeraars. Ook de gemeente en provincie zullen belangrijke gesprekspartners gaan worden in de komende periode.

We houden u de komende periode op de hoogte van de situatie en danken u voor uw begrip.

 

Met een vriendelijke groet,

 

Hilda Hament, Judith van Dierendonck en Hannelies de Pundert,

verloskundigen Vlissingen

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlissingen, 18 oktober 2015